Amonis

Mijn beroep kiezen :

Goed op weg met Amonis voor Starters

Inschrijving bij de orde

Je moet je inschrijven bij de Raad van de Orde der Artsen waar je activiteit hoofdzakelijk plaatsvindt. Later wordt je een ordenummer toegekend.

Je moet je inschrijven bij de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Goedkeuringsaanvraag van je stageplan

Als je opleiding gepaard gaat met een stage, moet je een aanvraag ter goedkeuring van je stageplan indienen bij een erkenningscommissie.

Binnen drie maanden na het begin van de stage.

Het verkrijgen van je erkenning

In België is een erkenning verplicht om, in het kader van de verplichte ziektekostenverzekering, je beroep te mogen uitoefenen. Ze wordt afgeleverd op het einde van je opleiding.

Je vraagt na je stage je erkenning aan.

Je RIZIV-nummer

Het RIZIV-nummer is nodig om je verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en de verzekering je patiënten te laten terugbetalen.
Je kan enkel attesten voor de verleende zorgen uitschrijven nadat je je RIZIV-nummer gekregen hebt.

Je krijgt een voorlopig RIZIV-nummer zodra je stageplan goedgekeurd is. Je definitief nummer krijg je aan het einde van de stageperiode.

Wachtdienst van de huisartsen

Het inschrijven in de plaatselijke wachtdienst is verplicht voor huisartsen in opleiding en een goede manier om jezelf bekend te maken.

Alleen voor de huisartsen in opleiding.

Getuigschriften voor verstrekte hulp

Het getuigschrift uitgereikt aan de patiënt geeft hem het recht op terugbetaling door het ziekenfonds.

Tijdens uw stage maakt u gebruik van de ‘getuigschriften verstrekte hulp’ van uw stagebegeleider, die u ondertekent met uw naam, uw RIZIV-nummer en uw handtekening.

Inschrijving bij een ziekenfonds

Bij het begin van je stage of beroepsactiviteit of ten laatste op uw 25ste verjaardag, zowel voor zelfstandigen als loontrekkenden, moet je je inschrijven bij een ziekenfonds.

Zelfstandigen en loontrekkenden, bij het ziekenfonds van jouw keuze.

Conventionering en sociale voordelen RIZIV

Wie zijn diploma op zak heeft, wordt automatisch als geconventioneerd beschouwd. Dat betekent onder meer dat je de tarieven zal respecteren die vastgelegd worden in het akkoord tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en de vertegenwoordigers van je beroep. In ruil daarvoor kent het RIZIV je jaarlijks een bepaald bedrag (de sociale voordelen) toe dat je best gebruikt voor de opbouw van een aanvullend pensioen (sociaal VAPZ).

Voor zelfstandigen en loontrekkenden.
Amonis biedt je een aantrekkelijke interest voor je VAPZ en een gepersonaliseerde dienst.

Beroepsaansprakelijkheid

In de gezondheidszorg kan een professionele fout erg duur uitvallen. Het is best om gedekt te zijn door een toereikende verzekering, anders wordt je privé-vermogen in beslag genomen.

Zelfstandige: je moet zelf het nodige doen.
Stagiair: ga na of je gedekt bent door de verzekering van je stagemeester of de instelling waar je je stage loopt.
Loontrekkende: ga na of je gedekt bent door de verzekering van je werkgever.

Dekking Gewaarborgd inkomen

De vergoeding die je krijgt van je ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van je statuut (loontrekkende of zelfstandige) en ze dekt slechts gedeeltelijk het verlies aan beroepsinkomsten.
Een contract gewaarborgd inkomen voorziet een vervangingsinkomen in het geval je niet meer kan werken vanwege een ziekte of een ongeval.

Zelfstandige: essentiële dekking, Amonis kan je verder helpen !
Loontrekkende: ga na of de groepsverzekering van je werkgever deze dekking omvat.

Autoverzekering

In de meeste gevallen zal een auto noodzakelijk zijn voor je praktijk. En de autoverzekering is verplicht.

Amonis biedt een gunsttarief aan een exclusief ‘Amonis leden tarief’ en met veel voordelen aan.

Andere verzekeringen

Woningverzekering, familiale verzekering, start van een vennootschap, pensioen … Ook andere verzekeringen zijn onontbeerlijk. Afhankelijk van je persoonlijke situatie moeten deze nu of later worden overwogen.

Amonis biedt een gunsttarief aan een exclusief ‘Amonis leden tarief’ en met veel voordelen aan.

Ben je klaar om je carrière te starten?

Hier vind je je checklist terug met de verschillende administratieve stappen voor de start van je carrière. Heb je vragen of hulp nodig? Contacteer ons via telefoon 0800/ 96119 of via het onderstaand formulier.

Print

    Contacteer ons

    Heb je nog vragen of hulp nodig?